Analýza zvukové nahrávky

300 Kč / zvuková stopa

S precizní analýzou zvukové nahrávky můžete odhalit problémy a vylepšit různé aspekty vašeho audia.

Zabýváme se detailním zkoumáním každé části vaší nahrávky, od identifikace maximálních hodnot True Peak, přes analyzování dynamického rozsahu a křivek hlasitosti, až po porovnání frekvenčních spekter s očekávanými žánrovými normami.

S naší expertízou se můžete vyhnout běžným chybám v produkci a dosáhnout čistého zvuku, který osloví vaše posluchače nebo diváky. Ať už se jedná o hudební produkci, podcasting, filmový zvuk nebo jiné audiovizuální projekty, naše služby analýzy zvukové nahrávky jsou zárukou vašeho úspěchu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Analýza zvukové nahrávky je nezbytným krokem pro dosažení čistého a profesionálně znějícího audio obsahu.

S dlouholetými zkušenostmi v oblasti audio produkce rozumíme důležitosti detailního zkoumání každého aspektu zvukové stopy.

VÁŠ VSTUP

  • Zvukový soubor. Ideálně WAV.
  • Případné požadavky a popisy.

NAŠE VÝSTUPY

  • Textový dokument s komentářem.
  • Obrázky s grafy a křivkami.

 

Analyzované aspekty zvukové nahrávky

Potřebujete-li zanalyzovat jiný parametr, který není níže uveden, neváhejte nás kontaktovat.

Maximální hodnota True Peak

Ikona True Peak

Začínáme měřením maximální hodnoty True Peak. Tato "maximální reálná výchylka" je klíčový ukazatel pro zajištění toho, že vaše audio nepřekračuje maximální povolenou amplitudu.

Tento údaj je zásadní pro vyhnutí se zkreslení ve finálním produktu – zajišťující, že vaše nahrávky jsou čisté a bez nežádoucích artefaktů – a že vaše nahrávka bude v souladu s normami pro vysílání a streaming bez rizika zkreslení.

Křivka dynamického rozsahu a hlasitosti

Ikona Dynamiky

Následně se věnujeme analýze dynamického rozsahu a křivky hlasitosti. Tyto údaje poskytují přehled o dynamickém spektru vaší nahrávky, umožňující optimalizovat její dynamiku pro dosažení živého a přirozeného zvuku, který je přizpůsobený jakémukoli reprodukčnímu zařízení.

Dynamický rozsah a křivka hlasitosti poskytují hluboký vhled do celkové dynamiky a percepci hlasitosti nahrávky a umožňují standardizované porovnání hlasitosti, zajišťující konzistenci napříč různými platformami.

LUFS a Loudness Range (rozsah hlasitosti)

Ikona LUFS

LUFS (Loudness Units relative to Full Scale) a Loudness Range nabízejí komplexní pohled na celkovou hlasitost a dynamický rozsah vaší nahrávky. Pomocí těchto metrik zajistíme, zda vaše audio splňuje mezinárodní normy hlasitosti. To je jeden z důležitých parametrů pro distribuci na různých platformách a médiích, aby nedocházelo ke zkreslování nahrávky vlivem kompresí, které provádějí streamovací platformy jako Spotify apod.

Specifické aspekty, jako je loudness range, průměrná dynamika a momentální a krátkodobé maxima nabízejí komplexní pohled na dynamické vlastnosti vaší nahrávky, odhalují potenciální problémy a umožňují cílené úpravy pro optimalizaci.

Identifikace nežádoucích frekvencí

Ikona Identifikace frekvencí

Součástí naší služby je také identifikace nežádoucích frekvencí a návrhy na její odstranění. Nechtěné zvuky mohou zkreslit celkový zvukový obraz. Například přítomnost nízkých frekvencí u sólových houslí nebo vysokého sopránového zpěvu značí, že je s nahrávkou něco špatně – a tyto nízké frekvence v ní nemají co dělat.

Odhalení a následná korekce těchto nežádoucích frekvencí zajišťují čistotu a kvalitu zvuku. Taktéž identifikujeme přítomnost šumu. Šum může mít mnoho podob a zdrojů, ať už je to šum z mikrofonu, větrný šum nebo šum záznamového zařízení.

Frekvenční hlasitosti a žánrové porovnání

Ikona Ekvalizér

Dalším krokem je analýza frekvenčních hlasitostí, která nám umožňuje vizualizovat, jak se vaše nahrávka chová napříč různými frekvencemi. Tato analýza je doplněna o porovnání s křivkami specifických žánrů, což je ideální pro nahrávky obsahující široké spektrum nástrojů a zpěvu. Tímto způsobem lze objektivně hodnotit, zda je vaše nahrávka vyvážená a zda se drží charakteristických rysů vybraného žánru – a jestli je tak z tohoto hlediska konkurenceschopná.

Frekvenční analýza odhaluje klíčové charakteristiky zvukového spektra vaší nahrávky. Porovnání s žánrovými křivkami pak pomáhá určit, zda je vaše nahrávka ve srovnání se standardy daného žánru vyvážená. To je ideální pro práci s komplexními nahrávkami, kde harmonie a vyváženost jsou zásadními faktory.


Porozumění těmto aspektům je nezbytné pro každého, kdo chce dosáhnout profesionálně znějících nahrávek. Díky našim rozsáhlým zkušenostem a pokročilým technikám analýzy zvuku můžeme poskytnout cenné vhledy do vašich audio projektů, což vám umožní dosáhnout nejlepších možných výsledků v oblasti zvukové kvality.

Při práci využíváme pouze nejnovější technologie a metodiky, abychom zajistili, že výsledky nejen splňují, ale překračují očekávání v oblasti audio kvality. Naším cílem je poskytnout vám nástroje a znalosti potřebné k dosažení bezkonkurenčního zvukového zážitku.

"Z jedné zvukové stopy pro Vás zhotovíme zprávu, která bude popisovat parametry Vaší nahrávky typu – dynamický rozsah, frekvenční hlasitosti, maximální reálná výchylka, rozsah hlasitosti apod."

– Analýza zvukové nahrávky

Mr. BRAIN - Hudební produkce - Analýza zvukové nahrávky

Podmínky a parametry služby Analýza zvukových nahrávek:

  • Maximální délka analyzované zvukové nahrávky je 20 minut. Pokud je analyzovaná zvuková nahrávka delší než 20 minut, částka je účtována jako násobek počtu každé započaté dvacáté minuty. Tedy např. pokud má analyzovaná zvuková nahrávka celkem 68 minut, bude účtován čtyřnásobek základní sazby (68 vyděleno 20 a zaokrouhleno na celé číslo nahoru je 4) apod.
  • Se zvolením a zakoupením této služby analýza zvukové nahrávky výslovně souhlasíte, že v souladu s §1837 občanského zákoníku po provedení služby ztrácíte právo od této služby odstoupit, totéž platí pro pouhé započetí výkonu služby z naší strany, a prohlašujete, že jste o tomto řádně poučen/a.