Čištění zvukové nahrávky

950 Kč / zvuková stopa

Odstraněním šumu, praskání, zvuků v pozadí, nežádoucích frekvencí a sykavek posunujeme kvalitu vašich nahrávek na novou úroveň.

Naše služba není omezena pouze na hudbu a mluvené slovo – je ideální pro širokou škálu aplikací, včetně filmového zvuku, zvukových instalací, a dokonce i forenzních audio analýz. Každý projekt je pro nás jedinečnou výzvou, ke které přistupujeme s maximálním nasazením a pečlivostí. Naše technologie a odborné znalosti vám umožní prezentovat vaše dílo v nejlepším možném světle.

Můžete očekávat perfektní výsledky. Čistý a vyvážený zvuk je základem pro úspěch v jakémkoliv audiovizuálním projektu. Odstraňujeme veškeré elementy, které by mohly narušit celkový dojem z poslechu, a zároveň zachováváme autentičnost a původní charakter vašich nahrávek.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

ČIŠTĚNÍ zvukové nahrávky je ZÁKLAD pro dosažení čistého a profesionálně znějícího audio obsahu.

S dlouholetými zkušenostmi v oblasti audio produkce rozumíme důležitosti precizního čištění zvukové stopy.

VÁŠ VSTUP

  • Zvukový soubor. Ideálně WAV.
  • Případné požadavky a popisy.

NAŠE VÝSTUPY

  • Vyčištěná zvuková nahrávka.
  • Textový komentář.

 

Předměty čištění zvukové nahrávky

Zvládneme všechno – ať už se jedná o zachování historických záznamů prostřednictvím restaurování starých nahrávek nebo o přípravu vašeho audio projektu na profesionální úroveň. Potřebujete-li ze zvukové nahrávky odstranit jinou věc, která není níže uvedena, neváhejte nás kontaktovat.

Odstranění šumu a praskání

Ikona Náplast

Šum a praskání mohou značně snížit kvalitu nahrávky, čímž odvádějí pozornost od jejího hlavního obsahu. Odstranění těchto nežádoucích elementů z nahrávky nejenže zlepší srozumitelnost, ale i celkovou estetiku zvuku. Pro mluvené slovo, například v podcastech a audioknihách, je toto čištění nezbytné pro dosažení perfektně čistého přednesu bez rušivých prvků.

Redukce zvuků v pozadí

Ikona Vítr

Zvuky v pozadí, jako je vítr nebo další nechtěné zvuky, mohou znehodnotit i tu nejkvalitnější nahrávku. Precizní odstranění těchto elementů zajišťuje, že posluchači mají nejlepší možný zážitek z poslouchaného obsahu bez rušivých elementů.

Korekce nežádoucích frekvencí a sykavek

Ikona Zvuková křivka

Nežádoucí frekvence mohou narušit harmonickou rovnováhu nahrávky. Například, sólová flétna by neměla obsahovat nízké frekvence, které by mohly naznačovat přítomnost rušivých zvuků. Podobně, odstranění sykavek - hlasitých "s" a "f" zvuků - je zásadní pro čistotu mluveného slova, čímž se zvyšuje srozumitelnost a komfort poslechu.

Restaurování starých nahrávek

Ikona Stetoskop

Jednou z našich speciálních služeb je i restaurování starých nahrávek. Pokud máte staré audio záznamy, které chcete obnovit a vrátit k životu, naše technologie a expertíza vám umožní zachovat cenné vzpomínky nebo historické záznamy s co nejvyšší možnou kvalitou zvuku.


Každého z těchto kroků je zásadní pro dosažení dokonalé zvukové kvality, ať už se jedná o hudbu, podcast, audioknihu, nebo jiné audio projekty. Čištění zvukové nahrávky je klíčovým krokem na cestě k profesionálnímu výsledku. Naše dlouholeté zkušenosti a špičkové technologie zaručují, že vaše nahrávky budou znít čistě a bezchybně. Kromě výše zmíněných úkonů je důležité zdůraznit i případné další aspekty čištění zvukové nahrávky, jako je odstranění ozvěny a prostoru, zejména v nahrávkách realizovaných v méně ideálních akustických podmínkách.

Využíváme pokročilých technologií a metod, abychom zajistili, že vaše nahrávky dosáhnou nejvyšší možné kvality. Odstraněním rušivých prvků a optimalizací zvukového spektra poskytujeme službu, která zvyšuje hodnotu vaší práce a umožňuje vám dosáhnout toho nejlepšího možného výsledku.

"Zvukovou stopu, ve které se nachází nechtěné zvuky, precizně vyšistíme a necháme tak vyniknout tomu nejdůležitějšímu – a to bez jakýchkoli přítomných ruchů, které by mohly pokazit celkový dojem ze záznamu."

– Čištění zvukové nahrávky

Mr. BRAIN - Hudební produkce - Čištění zvukové nahrávky

Podmínky a parametry služby Čištění zvukové nahrávky:

  • Maximální délka čištěné zvukové nahrávky je 6 minut. Pokud je čištěné zvuková nahrávka delší než 6 minut, částka je účtována jako násobek počtu každé započaté šesté minuty. Tedy např. pokud má čištěné zvuková nahrávka celkem 21 minut, bude účtován čtyřnásobek základní sazby (21 vydělená 6 a zaokrouhlená na celé číslo směrem nahoru je 4) apod.
  • Se zvolením a zakoupením této služby čištění zvukové nahrávky výslovně souhlasíte, že v souladu s §1837 občanského zákoníku po provedení služby ztrácíte právo od této služby odstoupit, totéž platí pro pouhé započetí výkonu služby z naší strany, a prohlašujete, že jste o tomto řádně poučen/a.