Úprava zvukové nahrávky

1 000 Kč / zvuková stopa

Úprava zvukové nahrávky detailně zpracovává každou jednotlivou zvukovou stopu pro vyladění zvuku k dokonalosti. Zajišťuje jasnost, dynamiku a expresivitu pro dosažení profesionálně znějícího výstupu.

Úprava zvukové nahrávky představuje komplexní proces, který každou nahrávku přetváří tak, aby dosáhla svého plného potenciálu. Tento proces je ideální pro sólové nástroje a vokály (zpěv i mluvené slovo), ale i pro hotové mixy. Naše služby využívají pokročilé techniky a nástroje pro dosažení čistého, vyváženého a profesionálně znějícího výsledku.

Úprava zvukové nahrávky je krokem na cestě k dosažení cíle každého audio projektu – mít nejčistší a nejprofesionálnější zvuk. Naše postupy jsou navrženy tak, aby splňovaly a překonávaly očekávání v této oblasti – vaše nahrávky budou znít přesně tak, jak si představujete.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Úprava zvukové nahrávky je proces, který vyžaduje technické znalosti a zároveň umělecký vhled, aby byla každá zvuková stopa přesně upravena pro nejlepší možnou kvalitu se zachováním autentičnosti originálního záznamu.

S dlouholetými zkušenostmi v oblasti audio produkce rozumíme důležitosti profesionální úpravy zvukové stopy.

VÁŠ VSTUP

  • Zvukový soubor. Ideálně WAV.
  • Případné požadavky a popisy.

NAŠE VÝSTUPY

  • Upravená zvuková nahrávka.
  • Textový komentář.

 

Primární oblasti procesu úpravy zvukové nahrávky

Toto je jen krátký výčet oblastí, kterými se při úpravě zvukové nahrávky zabýváme. Máte-li nějakou specifickou nebo netradiční oblast, na kterou byste chtěli, abychom se zaměřili, neváhejte nás kontaktovat.

Ekvalizace a dynamická ekvalizace

Ikona Ekvalizér

Ekvalizace je základem každé úpravy zvuku. Umožňuje upravit specifické frekvence pro zajištění čistého a vyváženého zvukového obrazu. Pomocí dynamické ekvalizace pak můžeme tyto úpravy provádět flexibilně, v reálném čase, reagovat na dynamické změny v nahrávce a zajistit tak konzistentnost zvuku napříč celou skladbou. Tato technika je neocenitelná při zpracování nástrojů s širokým dynamickým rozsahem nebo při úpravě vokálů, kde je potřeba udržet výraznost při zachování jasného a čistého zvuku.

Ekvalizace umožňuje přesné nastavení frekvenčního spektra, odstranění rezonancí a zdůraznění klíčových prvků nahrávky. Dynamická ekvalizace pak nabízí pokročilou kontrolu, přizpůsobujíc se změnám v dynamice a zajistí tak konzistentní zvukový obraz napříč celou nahrávkou.

Komprese a dynamika

Ikona Dynamika

Komprese slouží k vyrovnání hlasitostních rozdílů v nahrávce, zajišťujíc přitom, že žádná část není příliš tichá nebo naopak příliš hlasitá. Používáme ji pro zvýraznění důležitých prvků a pro dosažení soudržného zvukového obrazu. Případná maximalizace poté zvyšuje celkovou hlasitost nahrávky, aniž by došlo k přesahu nebo zkreslení.

Správné nastavení komprese vyrovnává hlasitostní rozdíly, umožňuje vyniknout důležitým momentům a předchází nežádoucímu zkreslení. Zvyšuje celkovou percepci hlasitosti, což je důležité pro dosažení vyváženého mixu.

Stereo separace a doubling

Ikona Stereo

Stereo separace rozšiřuje zvukové pole, dodává nahrávkám prostor a umožňuje jednotlivým elementům, aby lépe vynikly. Doubling, neboli zdvojení, je technika, která přidává vrstvy a plnost zejména vokálům a hlavním melodiím, čímž výrazně zlepšuje celkový zvukový dojem.

Stereo separace rozšiřuje prostorový dojem a umožňuje jednotlivým elementům lépe vyniknout. Doubling přidává texturu a plnost, zejména u vokálů a hlavních melodií, což zvyšuje jejich přitažlivost a zapamatovatelnost.

Dynamické maskování

Ikona První místo

Dynamické maskování je pokročilá technika, která minimalizuje frekvenční kolize mezi různými prvky mixu, a umožňuje, aby každý z nich byl jasně slyšitelný, aniž by došlo k navzájem se rušícím překryvům. Tato metoda je důležitá pro dosažení vyváženého mixu, kde vokály a hlavní nástroje nejsou zastíněny ostatními zvuky.

Dynamické maskování zabraňuje frekvenčním kolizím mezi průběžně hrajícími nástroji a vokály, zajišťuje, že každý prvek má v mixu své místo a je jasně srozumitelný. To vede k harmonickému a vyváženému mixu.

Úprava tónu a autotune

Ikona Autotune

Korekce tónu a autotune zajistí, že vokály i sólové nástroje budou v perfektních tónech. Tyto techniky umožňují zachovat přirozený výkon, zatímco minimalizují intonační nedokonalosti. Ze své podstaty jsou vhodné pro sólové nástroje nebo sólový zpěv.

Ozvěna a dozvuk

Ikona Dozvuk

Použití reverbu a delaye přidá nahrávce prostorovou hloubku a dimenzi, s cílem vytvoření realističtějšího zvuku nebo naopak zajímavého efektu. Tyto efekty mohou být nezbytné pro dosažení určité atmosféry a pocitu v hudbě či mluveném slově.

Odstranění sykavek

Ikona Náplast

Specifická úprava na odstranění sykavek zajišťuje, že vokály jsou čisté a příjemné pro poslech. Hlas bez příliš silných "es" nebo "ef" zlepšuje poslechový zážitek.

Gate, transient shaper a další úpravy

Ikona Impuls

Gate je účinným nástrojem pro eliminaci nechtěných šumů a ruchů z tichých pasáží nahrávky, zatímco transient shaper umožňuje přesně upravit dynamiku úderů a rytmických prvků, čímž zvýrazní jejich přítomnost a důležitost v mixu. Kombinace těchto a dalších efektů bývá často nezbytná pro dosažení čistého a dynamického zvuku.

Gate odstraňuje nežádoucí šumy a ruchy a poskytuje čistší zvukový obraz, zatímco transient shaper upravuje a zvýrazňuje údery a dynamické prvky a dodává rytmu jasnost.


Každá z těchto úpravsvůj specifický účel a přínos pro zvukovou nahrávku, a když jsou použity společně, vytvářejí soudržný a profesionálně znějící výsledek. Tyto úpravy umožňují dosáhnout požadovaného zvukového charakteru a zároveň splnit technické požadavky.

Kromě technických úprav je naším cílem porozumět vaším uměleckým vizím a respektovat je. Věříme, že každá nahrávka má svůj charakter, který si zaslouží být prezentován s nejvyšší možnou péčí a kvalitou. Proto se zaměřujeme nejen na technickou dokonalost, ale i na zachování a zvýraznění emocionálního aspektu a osobitosti vašich nahrávek.

"Z každé zvukové stopy (ať už hudebního nástroje, zpěvu, mluveného slova apod.) vytáhneme její maximum a dáme vyniknout jejímu plnému potenciálu – ať už je třeba ji vyčistit, ekvalizovat, doublovat, změnit dynamiku a další."

– Úprava zvukové nahrávky

 

Podmínky a parametry služby Úprava zvukové nahrávky:

  • Maximální délka upravované zvukové nahrávky je 6 minut. Pokud je upravovaná zvuková nahrávka delší než 6 minut, částka je účtována jako násobek počtu každé započaté šesté minuty. Tedy např. pokud má upravovaná zvuková nahrávka celkem 21 minut, bude účtován čtyřnásobek základní sazby (21 vydělená 6 a zaokrouhlená na celé číslo směrem nahoru je 4) apod.
  • Se zvolením a zakoupením této služby úprava zvukové nahrávky výslovně souhlasíte, že v souladu s §1837 občanského zákoníku po provedení služby ztrácíte právo od této služby odstoupit, totéž platí pro pouhé započetí výkonu služby z naší strany, a prohlašujete, že jste o tomto řádně poučen/a.