Mastering zvukové nahrávky

1 000 Kč / zvuková stopa

Mastering zvukové nahrávky je konečným krokem produkčního procesu, který transformuje vaše audio nahrávky do finální A profesionálně znějící formy.

Tento proces je nezbytný pro všechny typy audio projektů – ať už se jedná o jakoukoliv hudbu, podcasty, audioknihy nebo jiné mluvené slovo. Jeho hlavním cílem je zajistit, že vaše nahrávky zní co nejlépe na všech reprodukčních zařízeních a platformách.

Každá nahrávka si zaslouží být v té největší možné kvalitě – ať už se jedná o sólový výkon, dynamický hudební track nebo poutavý narativ – mastering je závěrečným krokem, který zaručuje, že vaše dílo zanechá trvalý dojem.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Mastering je umění i věda, která vyžaduje nejen technické znalosti, ale i cit pro detail a hluboké porozumění hudebním žánrům a formátům mluveného slova.

S dlouholetými zkušenostmi v oblasti audio produkce rozumíme důležitosti kvalitního masteringu zvukové stopy.

VÁŠ VSTUP

  • Zvukový soubor. Ideálně WAV.
  • Případné požadavky a popisy.

NAŠE VÝSTUPY

  • Zmasterovaná zvuková nahrávka.
  • Textový komentář.

 

Hlavní oblasti procesu masteringu zvukové nahrávky

Toto je jenom krátký výčet oblastí. Mastering děláme komplexně a není třeba vše vypisovat. Máte-li ale nějakou specifickou nebo netradiční požadavky, na které byste chtěli, abychom se zaměřili, neváhejte nás kontaktovat.

Ekvalizace a dynamická ekvalizace

Ikona Ekvalizér

Klíčovým prvkem masteringu je ekvalizace, včetně dynamické ekvalizace, která umožňuje jemné úpravy frekvenčního spektra vaší nahrávky. To zajistí, že všechny frekvence jsou vyvážené a harmonické, což je zvláště důležité pro hudbu různých žánrů, kde každý styl má své specifické zvukové charakteristiky.

Komprese a maximalizace

Ikona Hlasitost

Dalším oblastí je komprese a dynamika, které slouží k dosažení konzistentního hlasitostního rozsahu po celé délce nahrávky. Maximalizace pak zvyšuje celkovou hlasitost, zatímco zároveň zabraňuje přesahu a zkreslení. Toto je zvláště důležité pro dosažení optimálního zvuku na streamovacích platformách jako Spotify, Apple Music, Deezer nebo YouTube Music, kde se používají různé standardy pro hlasitost.

Stereo separace a editace

Ikona Stereo

Stereo separace, nebo také prostorové zpracování, je dalším důležitým aspektem masteringu, který zvyšuje prostorový dojem a umožňuje jednotlivým prvkům nahrávky lépe vyniknout. Tato technika pomáhá vytvořit působivý a zapamatovatelný zvukový obraz bez ohledu na žánr nebo formát.

Optimalizace pro koncové platformy

Ikona Hledáček

V dnešní době je nezbytné, aby mastering zahrnoval i optimalizaci pro různé streamovací služby a fyzická média. Každá platforma má svá specifika, a proto je důležité, aby mastering byl přizpůsoben nejen pro Spotify, ale i pro Apple Music, Deezer, YouTube Music a další, stejně jako pro CD nebo živé produkce. To zajistí, že vaše nahrávky budou znít skvěle v jakémkoliv prostředí a na jakémkoliv zařízení.

Další úpravy

Ikona Zvuková křivka

Mastering také zahrnuje další úpravy, jako je zvýraznění nízkých frekvencí pro větší "punch" basů, jemné tvarování spektra pro zvýraznění určitých nástrojů nebo vokálů, a použití excitace pro živější zvuk a další. Každý projekt je unikátní a vyžaduje individuální přístup, aby bylo dosaženo nejlepšího možného zvuku.


Naše zkušenosti a použití pokročilých technologií nám umožňují přizpůsobit proces masteringu každé nahrávce, aby splňovala nejen technické standardy, ale aby především oslovila posluchače. Dokážeme z vašich nahrávek vytěžit maximum. Mastering je klíčový krok k dokonalosti vašeho audio projektu, a my jsme zde, abychom vám pomohli dosáhnout nejlepších možných výsledků.

Náš tým přistupuje k masteringu s pečlivostí a smyslem pro detail – každý aspekt vaší nahrávky optimalizujeme pro dokonalý poslechový zážitek. S hlubokým porozuměním pro dynamiku a charakteristiky různých žánrů hudby a mluveného slova dokážeme přizpůsobit masteringový proces, aby vyhovoval specifickým potřebám každého projektu.

V rámci našeho procesu masteringových služeb zahrnujeme také konzultace s klienty, aby bylo zajištěno, že konečný produkt přesně odpovídá jejich vizím a očekáváním. Náš cíl je nejen splnit, ale překonat tyto očekávání, poskytnout nahrávkám ten nejlepší možný zvuk a připravit je na úspěch ve světě, kde kvalita zvuku nikdy nebyla důležitější.

"Z jedné zvukové stopy (ideálně finálního mixu) vytvoříme jednu perfektně zmasterovanou stopu, která bude perfektně vyvážená (ekvalizačně, dynamicky, hlasitostně), bude připravena na distribuci nebo živé vystupování – a která maximálně využije předností a osobitosti Vašeho zvuku."

– Mastering zvukové nahrávky

Mr. BRAIN - Hudební produkce - Mastering zvukové nahrávky

Podmínky a parametry služby Masteringu zvukové nahrávky:

  • Maximální délka masterované zvukové nahrávky je 6 minut. Pokud je masterovaná zvuková nahrávka delší než 6 minut, částka je účtována jako násobek počtu každé započaté šesté minuty. Tedy např. pokud má masterovaná zvuková nahrávka celkem 21 minut, bude účtován čtyřnásobek základní sazby (21 vydělená 6 a zaokrouhlená na celé číslo směrem nahoru je 4) apod.
  • Se zvolením a zakoupením této služby masteringu zvukové nahrávky výslovně souhlasíte, že v souladu s §1837 občanského zákoníku po provedení služby ztrácíte právo od této služby odstoupit, totéž platí pro pouhé započetí výkonu služby z naší strany, a prohlašujete, že jste o tomto řádně poučen/a.